Misyon Vizyon

MİSYON    Anadolu Halk Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi halk sanatlarının araştırılması için bilimsel görüş ve düşünceler doğrultusunda,ulusal,uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak bölgesel ve ulusal düzeyde projeler hazırlamayı,araştırmalar yapmayı,araştırma sonuçlarını yayınlamayı ve beraberınde bu sanatları yeni tasarımlar ve inovatif uygulamalarla geliştirmeyi ve sürdürülebilirliğini sağlamayı görev edinmiştir.

VİZYON    Anadolu Halk Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi bilimsel ve sanatsal etkinliklerle öncelikle yöre halkının bilgi ve görgüsünün artırılmasını,önemli bir kültürel değer olan halk sanatları konusunda toplumda farkındalık yaratılmasını böylelıkle halk sanatlarının sürdürülebilirliğinin sağlanmasını hedeflemektedir


Copyright © BAUM 2015