Merkezin Tarihçesi

09.08.2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmasıyla birlikte Ahi Evran Üniversitesi Anadolu Halk Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulmuştur.

08.12.2016 tarihinde Danışma Kurulu Toplantısı ardından 15.12.2016 tarihinde de Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirilerek yapılacak faaliyetler karara bağlanmıştır. 01 Ocak 2017 tarihinden itibaren de Merkezimiz çalışmalarına başlamıştır.


Copyright © BAUM 2015