Vizyon ve Misyon


MİSYON

Anadolu Halk Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi halk sanatlarının araştırılması için    bilimsel görüş ve düşünceler doğrultusunda, ulusal, uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak, bölgesel ve ulusal düzeyde projeler hazırlamayı, araştırmalar yapmayı, araştırma sonuçlarını yayınlamayı ve beraberinde bu sanatları yeni tasarımlar ve inovatif uygulamalarla geliştirmeyi ve sürdürülebilirliğini sağlamayı görev edinmiştir. 

VİZYON

Anadolu Halk Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi bilimsel ve sanatsal etkinliklerle öncelikle yöre halkının bilgi ve görgüsünün arttırılmasını, önemli bir kültürel değer olan halk sanatları konusunda toplumda farkındalık yaratılmasını böylelikle halk sanatlarının sürdürülebilirliğinin sağlanmasını hedeflemektedir


Copyright © BAUM 2015